پیش ثبت نام ورودی دهم پسرانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

پیش ثبت نام ورودی دهم پسرانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

دهم پسرانه

پیش ثبت نام ورودی دهم دخترانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

پیش ثبت نام ورودی دهم دخترانه/ سال تحصیلی 1401 - 1400

دهم دخترانه

پیش ثبت نام ورودی هفتم دخترانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

پیش ثبت نام ورودی هفتم دخترانه/ سال تحصیلی 1401 - 1400

هفتم دخترانه

پیش ثبت نام ورودی هفتم پسرانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

پیش ثبت نام ورودی هفتم پسرانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

 هفتم پسرانه

دریافت نتایج ورودی دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) مقطع پیش 2

دریافت نتایج ورودی دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) در مقطع پیش 2 برای سال تحصیلی 1401-1400

دریافت نتایج  پیش 2 پسرانه

برای اطلاع از طریقه ثبت نام برروی فایل ضمیمه کلیک نمایید .

 

فایل های ضمیمه :

دریافت نتایج دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) - پیش دبستانی 2

دریافت نتایج در مقطع پیش دبستانی 2 ویژه دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برای سال تحصیلی 1401-1400 کلیک نمایید .

دریافت نتایج پیش 2 دخترانه

برای اطلاع از طریقه ثبت نام برروی فایل ضمیمه کلیک نمایید .