پیش ثبت نام دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) مقطع پیش 2

پیش ثبت نام دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) در مقطع پیش 2 برای سال تحصیلی 1401-1400

پیش ثبت نام پیش 2 پسرانه

برای اطلاع از طریقه ثبت نام برروی فایل ضمیمه کلیک نمایید .

 

فایل های ضمیمه :

پیش ثبت نام دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) - پیش دبستانی 2

جهت پیش ثبت نام در مقطع پیش دبستانی 2 ویژه دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برای سال تحصیلی 1401-1400 کلیک نمایید .

پیش ثبت نام پیش 2 دخترانه

برای اطلاع از طریقه ثبت نام برروی فایل ضمیمه کلیک نمایید .