آمادگی دانش آموزان مدارس حضرت امام حسین (ع) برای شرکت دربیست وچهارمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

به گزارش ستاد برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدارس حضرت امام‌حسین( ع) بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس همزمان با سراسرکشور از روز...

چهارشنبه نوزدهم آبان ماه آغاز و تا سی ام آبان ماه به پایان می رسد .

مدارس حضرت امام‌حسین ع نیز دربازه زمانی تعیین شده انتخابات شورای دانش آموزی خود را بصورت حضوری ومجازی برگزار می نمایند.

به همین منظور از طریق اطلاعیه ای که از سوی مدارس برای دانش آموزان ارسال گردیده ثبت‌نام نامزدهای عضویت درشورای دانش آموزی آغاز شده است که پس از نهایی شدن اسامی و تائید صلاحیت آنها توسط شورای مدرسه، نام نامزدهای عضویت درشورای دانش آموزی برای اخذ رای اعلام وانتخابات برگزار خواهد شد

این گزارش می افزاید : شوراهای دانش آموزی عرصه ای است برای مشارکت علمی وحضورفعال دانش آموزان درفرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری وگاهی برای تمرین وتجربه مسئولیت پذیری،مشارکت جویی،کارگروهی وتقویت خودباوری واعتمادبه نفس آنان درمدرسه است.

لذاباستناد ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی مدارس(مصوبششصدوپنجاه ودومین جلسه شورای عالی آموزش پرورش) همه مدارس می بایدنسبت به تشکیل شورای دانش آموزی مدرسه با اهداف:

۱.تحکیم و تعمیق ارزشها،باورهای دینی،آموزه های سیاسی واجتماعی دربین دانش آموزان

۲.تکریم علمی شخصیت دانش آموزان وتقویت خودباوری واعتمادبه نفس در آنان

۳.تمرین مشارکت جویی ومسئولیت پذیری وتقویت روحیه انتقاد پذیری وحسن سلوک و احترام متقابل وکسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود.

۴.توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان در چارچوب مقررات،قوانین و ائین نامه اجرایی مدارس

۵.تسهیل در حسن اجرای برنامه های آموزشی و مدیریتی و امور اجرایی مدارس از طریق واگذاری مسئولیت به دانش آموزان وهمکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه

۶.ایجاد زمینه مناسب جهت آموزش وارتقای سطح علمی،فرهنگی،اجتماعی وسیاسی دانش آموزان برای حضور موثر آنان در عرصه های مختلف جامعه،

۷.توسعه و بهبودنظام تصمیم سازی وتصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان

۸.کسب مهارتهای زندگی،توسعه و تقویت فعالیتهای گروهی،اعم از آموزشی وپرورشی،اقتصادی،اجتماعی وزیستی

۹.فراهم کردن زمینه مساعد در جهت تبادل تجربیات،تعامل فکر و اندیشه،تفاهم و همدلی بین دانش آموزان وبرقراری ارتباط صحیح و دوسویه بین آنان و مسئولین  مدرسه

۱۰. تلاش برای غنی سازی اوقات غیررسمی مدرسه باهدف ایجادنشاط و انگیزش بیشتربرای دانش آموزان، اقدام‌نمایند.

گفتنی است تعداد اعضای شورای دانش آموزی در مدارس متوسطه اول ودوم بشرح زیر میباشد.

تا ۲۵۰ نفر،پنج نفر منتخب و دونفر علی البدل / از ۲۵۰ تا ۳۵۰ نفر ،۷ نفر منتخب و دونفر علی البدل /از ۳۵۰ تا ۵۵۰ نفر،نه نفر منتخب و دونفر علی البدل/ واز ۵۵۰ نفر به بالا ۱۱ نفر منتخب و دونفر علی البدل میباشند.

در مدارس ابتدایی نیز تا ۱۰۰ نفر پنج نفر منتخب که دونفر علی البدل /از ۱۰۱ تا ۱۵۰ نفر هفت نفر منتخب و دونفر علی البدل و از ۱۵۱ نفر به بالا ۹ نفر منتخب و دونفر علی البدل می باشند.

ضمنا درمدارس ابتدایی دانش آموزان پایه سوم به بالا حق رای دادن و کاندیداشدن در انتخابات شورای دانش آموزی رادارند.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...