انتخابات شورای دانش آموزی دردبیرستان پسرانه دوره اول برگزارشد.

بیست وچهارمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی ...

به صورت غیرحضوری برای دانش آموزان برخط و حضوری برای دانش آموزانی که درمدرسه حضورداشتند بارعایت پروتکل های بهداشتی ودرفضای باز برگزارشد.

دراین دوره ازانتخابات که ۲۷ نفر کاندیدا داشت؛دانش آموزان باتوجه به آمارمدرسه می توانستند به ۹ نفر رای دهند که باحضوری پرشور برگزار گردید.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
بازگشت به صفحه قبل...