بستر شایستگی،شور فعالیت و پرواز - 1400/1/7

جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه 12 ، دبیرستان های  پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) ویژه رشته تجربی ، بصورت وبینار برگزار گردید .

ارزیابی کارگاه های توانمندسازی والدین - 1400/1/7

در جلسه روز شنبه 1400/1/7 با حضور مدیران و مشاورین  و معاونین ، از روند برگزاری کارگاه ارزیابی بعمل آمد و در ادامه از مشاورین برگزار کننده کارگاه تجلیل شد .

پیام نوروزی مدیر و معاونین محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) - دوره دوم

پیام نوروزی

پیام نورورزی مدیر و معاونین محترم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)-دوره دوم

پیام نوروزی

شورای موسسه حضرت امام حسین (ع) - 99/12/25

شورای موسسه حضرت امام حسین (ع) با حضور عوامل دفتر مرکزی و مدیران و معاونین کلیه مدارس حضرت امام حسین (ع) با طرح موضوع " چشم انداز مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال 1400 " در سالن اجتماعات مرحوم یدالله متوسلیان برگزار گردید .