نماد اعتماد الكترونیكی
نظرسنجی آنلاین

اوقات شرعی
اخبار و رویدادهای مجتمع
کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 804 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 804 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 804 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از همکاران امور مالی موسسه به مناسبت روز حسابدارتجلیل از همکاران امور مالی موسسه به مناسبت روز حسابدار
تجلیل از همکاران امور مالی موسسه به مناسبت روز حسابدار ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از مجتمع تفریحی مه نوربازدید دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از مجتمع تفریحی مه نور
بازدید دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از مجتمع تفریحی مه نور ادامه...

مراسم ترحیم زنده یاد اکبر آقا منتظری مراسم ترحیم زنده یاد اکبر آقا منتظری
مراسم ترحیم زنده یاد اکبر آقا منتظری ادامه...

مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم اکبر آقا منتظری با حضور پر شکوه عاشقان ایشانمراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم اکبر آقا منتظری با حضور پر شکوه عاشقان ایشان
مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم اکبر آقا منتظری با حضور پر شکوه عاشقان ایشان ادامه...

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومشورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کسب مدال نقره در مسابقات ریاضی بین المللی wmtc 2018 توسط دانش آموز آقای محمدحسن جلالیکسب مدال نقره در مسابقات ریاضی بین المللی wmtc 2018 توسط دانش آموز آقای محمدحسن جلالی
کسب مدال نقره در مسابقات ریاضی بین المللی wmtc 2018 توسط دانش آموز آقای محمدحسن جلالی ادامه...

برگزاری همایش معاونین در مرکز مشاوره حضرت امام حسین (ع)برگزاری همایش معاونین در مرکز مشاوره حضرت امام حسین (ع)
برگزاری همایش معاونین در مرکز مشاوره حضرت امام حسین (ع) ادامه...

آزمون سنجش پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)آزمون سنجش پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
آزمون سنجش پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی پایه های هفتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی پایه های هفتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی پایه های هفتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی الف و ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی الف و ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی الف و ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) با موضوع " محبت در گفتار و صمیمیت در رفتار " ادامه...

مدارس حضرت امام حسین در سوگ همکارمدارس حضرت امام حسین در سوگ همکار
مردی باوفا، عاشق دانش آموزان و پدری مهربان به دیار باقی شتافت ادامه...

جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین ( ع) جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین ( ع)
جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین ( ع) ادامه...

برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

گرامیداشت روز قانون اساسی در مراسم صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولگرامیداشت روز قانون اساسی در مراسم صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
گرامیداشت روز قانون اساسی در مراسم صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هفتم و نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هفتم و نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هفتم و نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

شورای مشترک دبیرستان  های دوره اول حضرت امام حسین (ع)شورای مشترک دبیرستان های دوره اول حضرت امام حسین (ع)
شورای مشترک دبیرستان های دوره اول حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه،قرائت دعای توسل در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه،قرائت دعای توسل در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه،قرائت دعای توسل در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه توجیهی پیش از آزمون سنجش دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)جلسه توجیهی پیش از آزمون سنجش دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
جلسه توجیهی پیش از آزمون سنجش دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول و توجیه دانش آموزان درخصوص زلزلهصبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول و توجیه دانش آموزان درخصوص زلزله
صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول و توجیه دانش آموزان درخصوص زلزله ادامه...

تجلیل از نفرات برتر کلیه پایه ها در آزمون علامه حلی ، دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتجلیل از نفرات برتر کلیه پایه ها در آزمون علامه حلی ، دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تجلیل از نفرات برتر کلیه پایه ها در آزمون علامه حلی ، دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه توجیهی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) جلسه توجیهی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه توجیهی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی الف دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی الف دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی الف دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تقدیر از نفرات برتر آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتقدیر از نفرات برتر آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تقدیر از نفرات برتر آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

مانور نمادین زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمانور نمادین زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مانور نمادین زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

کسب رتبه نخست کشوری توسط خانم هستی عسکرفراشاهی در دومین جشنواره دانش آموزی گیاهان داروئیکسب رتبه نخست کشوری توسط خانم هستی عسکرفراشاهی در دومین جشنواره دانش آموزی گیاهان داروئی
کسب رتبه نخست کشوری توسط خانم هستی عسکرفراشاهی در دومین جشنواره دانش آموزی گیاهان داروئی ادامه...

مانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوممانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
مانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم ریاضی و انسانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم ریاضی و انسانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم ریاضی و انسانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه،صحبتهای مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه،صحبتهای مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه،صحبتهای مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کارگاه دانش افزایی کلاس 802 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولکارگاه دانش افزایی کلاس 802 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
کارگاه دانش افزایی کلاس 802 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

کارگاه دانش افزایی کلاس 802 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی کلاس 802 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی کلاس 802 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه به مناسبت هفته بسیج - دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه به مناسبت هفته بسیج - دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه به مناسبت هفته بسیج - دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تدارک سفره سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتدارک سفره سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تدارک سفره سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

یازدهمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان ذخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومیازدهمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان ذخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
یازدهمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

دومین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
دومین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه به مناسبت جشن میلاد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه به مناسبت جشن میلاد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه به مناسبت جشن میلاد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص) دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص) دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص) دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه ویژه میلاد پیامبر (ص) _ دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه ویژه میلاد پیامبر (ص) _ دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه ویژه میلاد پیامبر (ص) _ دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

سیزدمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومسیزدمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
سیزدمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کسب رتبه اول استانی تنیس روی میز _ دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولکسب رتبه اول استانی تنیس روی میز _ دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
کسب رتبه اول استانی تنیس روی میز توسط دانش آموز ریحانه غفوری از دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تقدیر از دانش آموزان پایه هشتم در آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تقدیر از دانش آموزان پایه هشتم در آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تقدیر از دانش آموزان پایه هشتم در آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومشورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

تقدیر از برگزیدگان محقق قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتقدیر از برگزیدگان محقق قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تقدیر از برگزیدگان محقق قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)  از باغ دولت آبادبازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از باغ دولت آباد
بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از باغ دولت آباد ادامه...

صبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تدارک سفره سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتدارک سفره سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تدارک سفره سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

شورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومشورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره دومجلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

شورای مشترک دبیرستان های دوره دوم حضرت امام حسین (ع)شورای مشترک دبیرستان های دوره دوم حضرت امام حسین (ع)
شورای مشترک دبیرستان های دوره دوم حضرت امام حسین (ع) ادامه...

کارگاه دانش افزایی کلاس 801 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولکارگاه دانش افزایی کلاس 801 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
کارگاه دانش افزایی کلاس 801 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دره اول از نمایشگاه کتاببازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دره اول از نمایشگاه کتاب
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دره اول از نمایشگاه کتاب ادامه...

جلسه هم اندیشی با والدین پایه دوازدهم کلاس تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)جلسه هم اندیشی با والدین پایه دوازدهم کلاس تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
جلسه هم اندیشی با والدین پایه دوازدهم کلاس تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 701 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 701 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 701 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اجرای تکنیک ذهن دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) اجرای تکنیک ذهن دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
اجرای تکنیک ذهن دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جشنواره ورزشی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومجشنواره ورزشی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
جشنواره ورزشی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه تجلیل از نفرات برتر آزمون مکمل دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه تجلیل از نفرات برتر آزمون مکمل دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه تجلیل از نفرات برتر آزمون مکمل دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومشورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در همایش خورشید شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در همایش خورشید
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در همایش خورشید ادامه...

آداب معاشرت ویژه پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)آداب معاشرت ویژه پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
آداب معاشرت ویژه پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه،تقدیر از نفرات برتر آزمون مکمل دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه،تقدیر از نفرات برتر آزمون مکمل دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون مکمل پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری آزمون مکمل پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری آزمون مکمل پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه،سخنرانی معاونت فرهنگی جامعه زنان کشور دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه،سخنرانی معاونت فرهنگی جامعه زنان کشور دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه،سخنرانی معاونت فرهنگی جامعه زنان کشور دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری اولین جلسه آزمون علامه حلی کلیه پایه ها دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری اولین جلسه آزمون علامه حلی کلیه پایه ها دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه به مناسبت هفته کتاب خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه به مناسبت هفته کتاب خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه به مناسبت هفته کتاب خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون علامه حلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری آزمون علامه حلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری آزمون علامه حلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه شورای مالی مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دومجلسه شورای مالی مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دوم
جلسه شورای مالی مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دوم ادامه...

جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تقدیر از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تقدیر از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تقدیر از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری فینال مسابقات والیبال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری فینال مسابقات والیبال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری فینال مسابقات والیبال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

اولین جلسه والدین پایه یازدهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)اولین جلسه والدین پایه یازدهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
اولین جلسه والدین پایه یازدهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم،کلاس تجربی ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)برگزاری جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم،کلاس تجربی ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
برگزاری جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم،کلاس تجربی ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

تقدیر از برترینهای آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتقدیر از برترینهای آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تقدیر از برترینهای آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اولین جلسه انجمن اولیاءمربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماولین جلسه انجمن اولیاءمربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اولین جلسه انجمن اولیاءمربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه توجیهی دانش آموزان مکلف پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) جلسه توجیهی دانش آموزان مکلف پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه توجیهی دانش آموزان مکلف پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

حضور 104 نفر از دانش آموزان در مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) اولحضور 104 نفر از دانش آموزان در مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) اول
حضور 104 نفر از دانش آموزان در مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) اول ادامه...

جلسه هم اندیشی والدین پایه دوازدهم ریاضی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه هم اندیشی والدین پایه دوازدهم ریاضی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه هم اندیشی والدین پایه دوازدهم ریاضی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان کلاس 801 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان کلاس 801 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان کلاس 801 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دره اول از مسجد جامعبازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دره اول از مسجد جامع
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دره اول از مسجد جامع ادامه...

صبحگاه قرائت دعای توسل- دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه قرائت دعای توسل- دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه قرائت دعای توسل- دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اولین جلسه هم افزایی والدین کلاس 704 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)اولین جلسه هم افزایی والدین کلاس 704 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
اولین جلسه هم افزایی والدین کلاس 704 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه اندیشه روشن دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه اندیشه روشن دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه اندیشه روشن دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه تجلیل از نفرات برتر قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه تجلیل از نفرات برتر قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه تجلیل از نفرات برتر قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی،ریاضی و انسانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی،ریاضی و انسانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه آداب معاشرت با دانش آموزان پایه یازدهم تجربی،ریاضی و انسانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه هم اندیشی والدین پایه دوازدهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه هم اندیشی والدین پایه دوازدهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه هم اندیشی والدین پایه دوازدهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه آداب معاشرت دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه آداب معاشرت دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه آداب معاشرت دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولشورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

مراسم صبحگاه،تقدیر از برترین های آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمراسم صبحگاه،تقدیر از برترین های آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مراسم صبحگاه،تقدیر از برترین های آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه ویژه رحلت پیامبر(ص)،شهادت امام حسن(ع)وامام رضا (ع)دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره دومصبحگاه ویژه رحلت پیامبر(ص)،شهادت امام حسن(ع)وامام رضا (ع)دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره دوم
صبحگاه ویژه رحلت پیامبر(ص)،شهادت امام حسن(ع)وامام رضا (ع)دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره دوم ادامه...

تجلیل از برگزیدگان مسابقه درسهایی از قرآن استان و فرهنگی داخلی دبیرستان پسرانه دوره اولتجلیل از برگزیدگان مسابقه درسهایی از قرآن استان و فرهنگی داخلی دبیرستان پسرانه دوره اول
تجلیل از برگزیدگان مسابقه درسهایی از قرآن استان و فرهنگی داخلی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

شورای مشترک دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومشورای مشترک دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای مشترک دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

شورای مشترک دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولشورای مشترک دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
شورای مشترک دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

توصیه های مدیریت محترم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با شرکت کنندگان مرکز مطالعاتیتوصیه های مدیریت محترم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با شرکت کنندگان مرکز مطالعاتی
توصیه های مدیریت محترم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با شرکت کنندگان مرکز مطالعاتی ادامه...

شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولشورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشکیل اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتشکیل اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تشکیل اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم در راهپیمایی 13 آبانحضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم در راهپیمایی 13 آبان
حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم در راهپیمایی 13 آبان ادامه...

بازدید آقای صابری بهمراه همکاران و آقای مطلب نژاد از دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبازدید آقای صابری بهمراه همکاران و آقای مطلب نژاد از دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
بازدید آقای صابری بهمراه همکاران و آقای مطلب نژاد از دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در راهپیمایی 13 آبانحضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در راهپیمایی 13 آبان
حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در راهپیمایی 13 آبان ادامه...

صبحگاه ویژه 13 آبان و تمرین سرود همگانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه ویژه 13 آبان و تمرین سرود همگانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه ویژه 13 آبان و تمرین سرود همگانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

نقاشی همگانی ویژه دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولنقاشی همگانی ویژه دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
نقاشی همگانی ویژه دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در راهپیمایی پر شور 13 آبانحضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در راهپیمایی پر شور 13 آبان
حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در راهپیمایی پر شور 13 آبان ادامه...

صبحگاه رادیویی ویژه 13 آبان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه رادیویی ویژه 13 آبان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه رادیویی ویژه 13 آبان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری صبحگاه زیارت عاشورا زیر خیمه گاه امام حسین (ع)برگزاری صبحگاه زیارت عاشورا زیر خیمه گاه امام حسین (ع)
برگزاری صبحگاه زیارت عاشورا زیر خیمه گاه امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه ، تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی ایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)صبحگاه ، تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی ایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
صبحگاه ، تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی ایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دررابطه با آداب معاشرتجلسه با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دررابطه با آداب معاشرت
جلسه با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دررابطه با آداب معاشرت ادامه...

برگزاری شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه هماهنگی مسئولین دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با رانندگان سرویس های ایاب وذهابجلسه هماهنگی مسئولین دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با رانندگان سرویس های ایاب وذهاب
جلسه هماهنگی مسئولین دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با رانندگان سرویس های ایاب وذهاب ادامه...

مراسم صبحگاه با عنوان پدافند غیرعامل،دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمراسم صبحگاه با عنوان پدافند غیرعامل،دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مراسم صبحگاه با عنوان پدافند غیرعامل،دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه،صحبت های مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه،صحبت های مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه،صحبت های مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری لیگ پنالتی گل کوچکبرگزاری لیگ پنالتی گل کوچک
دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با اعضای انجمن اولیاء و مربیانجلسه مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با اعضای انجمن اولیاء و مربیان
جلسه مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با اعضای انجمن اولیاء و مربیان ادامه...

صبحگاه به مناسبت اربعین و تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولصبحگاه به مناسبت اربعین و تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
صبحگاه به مناسبت اربعین و تجلیل از برگزیدگان آزمون هفتگی پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

معرفی اعضای شورای دانش آموزی و انجمن های دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمعرفی اعضای شورای دانش آموزی و انجمن های دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
معرفی اعضای شورای دانش آموزی و انجمن های دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تقدیر از برترین های آزمون هفتگی پایه های هشتم ونهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)تقدیر از برترین های آزمون هفتگی پایه های هشتم ونهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
تقدیر از برترین های آزمون هفتگی پایه های هشتم ونهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

آخرین شب روضه خوانی حضرت سیدالشهدا به مناسبت دوازدهمین سالگرد درگشت حاج سید اسماعیل سالارآخرین شب روضه خوانی حضرت سیدالشهدا به مناسبت دوازدهمین سالگرد درگشت حاج سید اسماعیل سالار
آخرین شب روضه خوانی حضرت سیدالشهدا به مناسبت دوازدهمین سالگرد درگشت حاج سید اسماعیل سالار ادامه...

جلسه ستاد دفتر مرکزیجلسه ستاد دفتر مرکزی
جلسه ستاد دفتر مرکزی ادامه...

صبحگاه،سخنرانی آقای گرجی،معرفی برترینهای قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه،سخنرانی آقای گرجی،معرفی برترینهای قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه،سخنرانی آقای گرجی،معرفی برترینهای قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی 4 آبان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری آزمون قلم چی 4 آبان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری آزمون قلم چی 4 آبان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی 4آبان ماه پایه های هفتم وهشتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری آزمون قلم چی 4آبان ماه پایه های هفتم وهشتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری آزمون قلم چی 4آبان ماه پایه های هفتم وهشتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی ( ادبیات و فیزیک ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی ( ادبیات و فیزیک ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی ( ادبیات و فیزیک ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

بازدید اعضای محترم هیأت مدیره از پروژه ساخت دبستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع)بازدید اعضای محترم هیأت مدیره از پروژه ساخت دبستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع)
بازدید اعضای محترم هیأت مدیره از پروژه ساخت دبستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه ادبی،معرفی نفرات دارای پیشرفت در آزمون و معرفی کتاب "آبرنگ ذهن من" دبیرستان دخترانه دوره دوم صبحگاه ادبی،معرفی نفرات دارای پیشرفت در آزمون و معرفی کتاب "آبرنگ ذهن من" دبیرستان دخترانه دوره دوم
صبحگاه ادبی،معرفی نفرات دارای پیشرفت در آزمون و معرفی کتاب "آبرنگ ذهن من" دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم با نیروهای خدماتی آموزشگاهجلسه مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم با نیروهای خدماتی آموزشگاه
جلسه مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم با نیروهای خدماتی آموزشگاه ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

حضور 120 نفر از دانش آموزان در مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولحضور 120 نفر از دانش آموزان در مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
حضور 120 نفر از دانش آموزان در مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

کارگاه ضمن خدمت با معاونین آموزشی جوان دبیرستان های امام حسین (ع)کارگاه ضمن خدمت با معاونین آموزشی جوان دبیرستان های امام حسین (ع)
کارگاه ضمن خدمت با معاونین آموزشی جوان دبیرستان های امام حسین (ع) ادامه...

جلسه شورای مالی دبیرستان دخترانه حضرت امام جسین (ع) دوره دومجلسه شورای مالی دبیرستان دخترانه حضرت امام جسین (ع) دوره دوم
جلسه شورای مالی دبیرستان دخترانه حضرت امام جسین (ع) دوره دوم ادامه...

آغاز تبلیغات کاندیدای انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولآغاز تبلیغات کاندیدای انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
آغاز تبلیغات کاندیدای انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

معرفی کاندیداهای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمعرفی کاندیداهای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
معرفی کاندیداهای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

آغاز برگزاری مسابقات درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولآغاز برگزاری مسابقات درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
آغاز برگزاری مسابقات درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه تقدیر از مربیان ورزشی در هفته تربیت بدنی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه تقدیر از مربیان ورزشی در هفته تربیت بدنی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه تقدیر از مربیان ورزشی در هفته تربیت بدنی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398
فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398 ادامه...

شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومشورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

معاینه پزشکی دانش آموزان کلاس 701 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) معاینه پزشکی دانش آموزان کلاس 701 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
معاینه پزشکی دانش آموزان کلاس 701 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اردوی شناخت 137 نفر از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)اردوی شناخت 137 نفر از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
اردوی شناخت 137 نفر از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

مسابقه والیبال بین دبیران و دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
مسابقه والیبال بین دبیران و دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقه آنلاین ریاضی بین المللی کاریبو کانادا در خانه ریاضیات یزدبرگزاری مسابقه آنلاین ریاضی بین المللی کاریبو کانادا در خانه ریاضیات یزد
برگزاری مسابقه آنلاین ریاضی بین المللی کاریبو کانادا در خانه ریاضیات یزد ادامه...

مسابقه دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی در زنگ تفریح دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوممسابقه دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی در زنگ تفریح دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
مسابقه دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی در زنگ تفریح دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اهدای لوح از طرف موسسه محک به دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماهدای لوح از طرف موسسه محک به دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اهدای لوح از طرف موسسه محک به دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دومصبحگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دوم
صبحگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع)صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع)
صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری نماز جماعت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری نماز جماعت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری نماز جماعت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

معرفی برترین های آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) معرفی برترین های آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
معرفی برترین های آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه با سرپرستان مراکز مطالعاتی مدارس حضرت امام حسین (ع)برگزاری جلسه با سرپرستان مراکز مطالعاتی مدارس حضرت امام حسین (ع)
برگزاری جلسه با سرپرستان مراکز مطالعاتی مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه ریاست محترم موسسه حضرت امام حسین (ع) با دانش آموزان پسرانه مرکز مطالعاتی جلسه ریاست محترم موسسه حضرت امام حسین (ع) با دانش آموزان پسرانه مرکز مطالعاتی
جلسه ریاست محترم موسسه حضرت امام حسین (ع) با دانش آموزان پسرانه مرکز مطالعاتی ادامه...

جلسه با نیروهای خدماتی مدارس حضرت امام حسین (ع) جلسه با نیروهای خدماتی مدارس حضرت امام حسین (ع)
جلسه با نیروهای خدماتی مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

شورای مشترک مدارس حضرت امام حسین (ع)شورای مشترک مدارس حضرت امام حسین (ع)
شورای مشترک مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه همراه با قرائت دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه همراه با قرائت دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه همراه با قرائت دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری صبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری صبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری صبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

حضور 90 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مرکز مطالعاتیحضور 90 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مرکز مطالعاتی
حضور 90 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مرکز مطالعاتی ادامه...

تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اردوی دورهمی دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم پسرانه و دخترانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم پسرانه و دخترانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم پسرانه و دخترانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع) ادامه...

مراسم قرائت زیارت عاشورا و جمع آوری صدقه اول ماه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمراسم قرائت زیارت عاشورا و جمع آوری صدقه اول ماه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مراسم قرائت زیارت عاشورا و جمع آوری صدقه اول ماه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه سلامت دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه سلامت دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه سلامت دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان های حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان های حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه کانون ریاضی و فیزیکبرگزاری جلسه کانون ریاضی و فیزیک
برگزاری جلسه کانون ریاضی و فیزیک ادامه...

امضاء پیمان نامه دانش آموزان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولامضاء پیمان نامه دانش آموزان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
امضاء پیمان نامه دانش آموزان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جمع آوری وجه نقدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز جشن عاطفه هاجمع آوری وجه نقدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز جشن عاطفه ها
جمع آوری وجه نقدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز جشن عاطفه ها ادامه...

صبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه یکشنبه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه یکشنبه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه یکشنبه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان حضرت امام حسین (ع)امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان حضرت امام حسین (ع)
امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اجرای صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماجرای صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اجرای صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه مدیریت محترم موسسه با والدین دانش آموزان پایه دهم حضرت امام حسین (ع) پسرانه و دخترانهجلسه مدیریت محترم موسسه با والدین دانش آموزان پایه دهم حضرت امام حسین (ع) پسرانه و دخترانه
جلسه مدیریت محترم موسسه با والدین دانش آموزان پایه دهم حضرت امام حسین (ع) پسرانه و دخترانه ادامه...

تشکیل شورای دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دومتشکیل شورای دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تشکیل شورای دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

امضای پیمان نامه توسط دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)امضای پیمان نامه توسط دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
امضای پیمان نامه توسط دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم پسرانهامضای پیمان نامه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم پسرانه
امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم پسرانه ادامه...

صبجگاه سلامت ( ورزشی ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبجگاه سلامت ( ورزشی ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبجگاه سلامت ( ورزشی ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی دانش آموزان دخترانه پایه هفتمبرگزاری جلسه دانش افزایی دانش آموزان دخترانه پایه هفتم
برگزاری جلسه دانش افزایی دانش آموزان دخترانه پایه هفتم ادامه...

برگزاری صبحگاه بزرگداشت روز آتشنشانیبرگزاری صبحگاه بزرگداشت روز آتشنشانی
برگزاری صبحگاه بزرگداشت روز آتشنشانی ادامه...

آخرین شب از مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداءآخرین شب از مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء
برگزاری مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء ادامه...

جلسه آقای باغستانی با والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم پسرانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع)جلسه آقای باغستانی با والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم پسرانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع)
جلسه آقای باغستانی با والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم پسرانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه امروز پنجشنبه 5 مهرماه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه یازدهم دخترانه پیرامون اهمیت پایهجلسه امروز پنجشنبه 5 مهرماه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه یازدهم دخترانه پیرامون اهمیت پایه
جلسه امروز پنجشنبه 5 مهرماه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه یازدهم دخترانه پیرامون اهمیت پایه ادامه...

برگزاری صبحگاه زیارت عاشورا امروز پنجشنبه 5 مهرماه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه زیارت عاشورا امروز پنجشنبه 5 مهرماه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری صبحگاه زیارت عاشورا امروز پنجشنبه 5 مهرماه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع) برگزاری مراسم صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری مراسم صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری مراسم روضه خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مراسم روضه خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مراسم روضه خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء به یاد مرحوم حاج مرتضی شیرینی سازبرگزاری مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء به یاد مرحوم حاج مرتضی شیرینی ساز
برگزاری مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء به یاد مرحوم حاج مرتضی شیرینی ساز ادامه...

برگزاری نماز جماعت در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری نماز جماعت در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری نماز جماعت در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دوم برگزاری شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دوم
برگزاری شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دوم ادامه...

جلسه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) پیرامون اهمیت پایه دهمجلسه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) پیرامون اهمیت پایه دهم
جلسه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) پیرامون اهمیت پایه دهم ادامه...

برگزاری مراسم آغازین روز اول مهر در سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مراسم آغازین روز اول مهر در سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مراسم آغازین روز اول مهر در سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

صبحگاه اولین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شدصبحگاه اولین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد ادامه...

زنگ صبحگاه آغازین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به صدا در آمدزنگ صبحگاه آغازین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به صدا در آمد
زنگ صبحگاه آغازین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به صدا در آمد ادامه...

اعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم تجربی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم تجربی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
نفرات برتر آزمون پویا دوازدهم تجربی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم اعلام شد ادامه...

اعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم ریاضی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم ریاضی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم رشته ریاضی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم اعلام شد ادامه...

اعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم انسانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم انسانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم انسانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم اعلام شد ادامه...

نتایج دومین مرحله آزمون پویا
نتایج دومین مرحله آزمون پویا ادامه...

مسابقه شهر ریاضی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره اولمسابقه شهر ریاضی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره اول
مسابقه شهر ریاضی باحضور ۱۸ نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین (ع)دوره اول در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ادامه...

ثبت نام اینترنتی سال تحصیلی 98 - 1397 دبیرستانهای دخترانه و پسرانه آغاز شد
ثبت نام پایه های هشتم،نهم و یازدهم و دوازدهم دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) یزد ادامه...

برگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
مراسم جشن و سپاس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم شنبه ۳ شهریور در سالن آمفی تئاتر برگزار شد ادامه...

برگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
مراسم جشن و سپاس،سه شنبه ۳۰مردادماه در دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم در سالن آمفی تئاتر برگزار شد ادامه...

جلسه پیرامون کارگاه های توانمندسازی دبیرستان های امام حسین(ع) دوره اول و دومجلسه پیرامون کارگاه های توانمندسازی دبیرستان های امام حسین(ع) دوره اول و دوم
جلسه پیرامون کارگاه های توانمندسازی با حضور آقای باغستانی،مدیران و مشاوران دبیرستان های امام حسین(ع) یکشنبه ۲۸مردادماه در سالن آمفی تئاتر برگزار شد ادامه...

مسابقه نیمه نهایی کانون فیزیک دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوممسابقه نیمه نهایی کانون فیزیک دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
مسابقه نیمه نهایی کانون فیزیک،پایه دهم یکشنبه ۲۸مردادماه در دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

اطلاعیه آزمون پویا پایه یازدهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماطلاعیه آزمون پویا پایه یازدهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
منابع آزمون پویا پایه یازدهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم اعلام شد ادامه...

برگزاری آزمون پایان دوره طرح کوشا دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری آزمون پایان دوره طرح کوشا دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)دوره اول
آزمون پایان دوره طرح کوشا ۲۴ مرداد در دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول برگزار شد ادامه...

بدرقه دانش آموز فرهیخته نازنین صالحی جهت اعزام به مسابقات کشوری  جشنواره خوارزمیبدرقه دانش آموز فرهیخته نازنین صالحی جهت اعزام به مسابقات کشوری جشنواره خوارزمی
بدرقه دانش آموز فرهیخته نازنین صالحی جهت اعزام به مسابقات کشوری جشنواره خوارزمی۲۳ مرداد در دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول انجام گرفت ادامه...

کسب کاپ اخلاق و لوح فرهنگی دانش آموزان تیم تنیس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اولکسب کاپ اخلاق و لوح فرهنگی دانش آموزان تیم تنیس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول
تیم دانش آموزان قهرمان دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین (ع) موفق به کسب کاپ اخلاق و لوح فرهنگی مسابقات تنیس روی میز (استان زنجان) شدند. ادامه...

راهنماي انتخاب رشته ازمون سراسري 97 منتشر شدراهنماي انتخاب رشته ازمون سراسري 97 منتشر شد
ويژه‌نامه پيك‌سنجش با عنوان «راهنماي انتخاب رشته» حاوي مطالب مفيد براي داوطلبان آزمون سراسري سال 97 منتشر شد و از امروز از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع مي‌شود. ادامه...

اولین روز از انتخاب رشته دانشگاه ها در دبیرستان دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماولین روز از انتخاب رشته دانشگاه ها در دبیرستان دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
انتخاب رشته دانشگاه ها در دبیرستان دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

برگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال۹۷ دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال۹۷ دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال۹۷ جمعه دوازدهم مرداد ماه با حضور والدین و دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

برگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۷ دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۷ دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال۹۷ جمعه دوازدهم مرداد ماه با حضور والدین و دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

برگزاری اردوی تفریحی،سیاحتی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری اردوی تفریحی،سیاحتی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
اردوی تفریحی،سیاحتی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول در اصفهان برگزارشد ادامه...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1397اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1397
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1397، تاريخ، محل و نحوه توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2)، همچنين زمان و نحوه تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي براي آن دسته از داوطلباني كه با توجه نتيجه كارنامه، مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در آزمون سراسري سال 1397 شده‌اند ادامه...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون سراسری97اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون سراسری97
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري مرداد ماه سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي) ادامه...

کسب نتایج درخشان کنکور سراسریکسب نتایج درخشان کنکور سراسری
کسب 40 رتبه زیر 1000 توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین(ع) یزد ادامه...

بازدید دانش اموزان دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول از کارخانه آروکبازدید دانش اموزان دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول از کارخانه آروک
دانش اموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول از کارخانه آروک بازدید کردند ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون علمی پویا دبیرستان پسرانه امام حسین(ع)دوره دومتجلیل از نفرات برتر آزمون علمی پویا دبیرستان پسرانه امام حسین(ع)دوره دوم
از نفرات برتر ازمون علمی پویا دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم دوشنبه ۸ مرداد ماه تجلیل شد ادامه...

بازدید از کارخانه پارس مداد دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اولبازدید از کارخانه پارس مداد دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول
دانش اموزان دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول از کارخانه پارس مداد بازدید کردند ادامه...

برگزاری مسابقه کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مسابقه کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
مسابقه کانون ریاضی پایه یازدهم دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

برگزاری صبحگاه ویژه دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه ویژه دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
در مراسم صبحگاه که روز یکشنبه۹۷/۵/۷ برگزار شد، دانش آموزان برتر در آزمون پویا معرفی شدند ادامه...

دریافت کارنامه نتایج آزمون علمی پویا مرحله اولدریافت کارنامه نتایج آزمون علمی پویا مرحله اول
دریافت کارنامه نتایج آزمون علمی پویا مرحله اول ادامه...

نفرات برتر رشته علوم ریاضی آزمون علمی پویا مرحله اولنفرات برتر رشته علوم ریاضی آزمون علمی پویا مرحله اول
نفرات برتر رشته علوم ریاضی آزمون علمی پویا مرحله اول ادامه...
لینک تصویری
گزارش تصویری
کلام بزرگان
گفتار نیک دارایی را زیاد می کند و روزی را افزایش می دهد و أجل را به تأخیر می اندازد و انسان را نزد اهل و خانواده محبوب می گرداند و (شخص را) به بهشت می برد.
امام سجاد

بایگانی