نماد اعتماد الكترونیكی
نظرسنجی آنلاین

اوقات شرعی
اخبار و رویدادهای مجتمع
برگزاری کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد. ادامه...

برگزاری مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد. ادامه...

برگزاری مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری دومین مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
دومین مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری دومین مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
دومین مسابقه گروهی کانون ریاضی دبیرستان پسرانه امام حسین (ع) دوره دوم برگزار شد. ادامه...

شاداب سازی فضای کتابخانه و مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولشاداب سازی فضای کتابخانه و مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
شاداب سازی فضای کتابخانه و مرکز مطالعاتی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه برنامه ریزی کانون ریاضی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری جلسه برنامه ریزی کانون ریاضی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
جلسه برنامه ریزی کانون ریاضی روزهای پنجشنبه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول برگزار شد. ادامه...

تجلیل از دانش اموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولتجلیل از دانش اموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
از دانش اموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول تجلیل شد. ادامه...

برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مسابقات شفاهی قرآن و عترت دبیرستان پسرانه دوره اول با حضور دانش اموزان برگزار شد. ادامه...

برگزاری کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اولین جلسه کارگاه توانمند سازی اولیاء پایه هفتم با حضور اولیاءمحترم برگزار شد. ادامه...

برگزاری جشنواره غذا دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری جشنواره غذا دبیرستان دخترانه دوره دوم
جشنواره غذا در دبیرستان دخترانه دوره دوم توسط اعضا شورای دانش اموزی برگزار شد. ادامه...

قرائت زیارت عاشورا دبیرستان دخترانه دوره دومقرائت زیارت عاشورا دبیرستان دخترانه دوره دوم
قرائت زیارت عاشورا دبیرستان دخترانه دوره دوم امروز پنج شنبه 28 دیماه برگزار شد. ادامه...

قرائت زیارت عاشورا دبیرستان دخترانه دوره اولقرائت زیارت عاشورا دبیرستان دخترانه دوره اول
قرائت زیارت عاشورا دبیرستان دخترانه دوره اول امروز پنج شنبه 28 دیماه برگزار شد. ادامه...

برگزاری کارگاه توانمند سازی دانش آموزان یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری کارگاه توانمند سازی دانش آموزان یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم
کارگاه توانمند سازی دانش آموزان یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم با حضور جناب آقای باغستانی برگزار شد. ادامه...

برگزاری کارگاه توانمند سازی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کارگاه توانمند سازی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم
کارگاه توانمند سازی دانش آموزان پایه یازدهم ریاضی دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شد. ادامه...

تست سلامت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اولتست سلامت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول
تست سلامت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول برگزارشد. ادامه...

برگزاری کارگاه توانمند سازی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری کارگاه توانمند سازی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم
کارگاه توانمند سازی دانش آموزان پایه یازدهم ریاضی و انسانی دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد. ادامه...

برگزاری کارگاه توانمند سازی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کارگاه توانمند سازی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم
کارگاه توانمندسازی دانش اموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزارشد. ادامه...

برگزاری شورای مشترک دبیرستان های دوره اول و دوم حضرت امام حسین (ع)برگزاری شورای مشترک دبیرستان های دوره اول و دوم حضرت امام حسین (ع)
شورای مشترک دبیرستانهای دوره اول و دوم حضرت امام حسین (ع) تشکیل شد. ادامه...

برگزاری کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان پسرانه دوره دوم تشکیل شد. ادامه...

برگزاری کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
کارگاه توانمندسازی والدین دبیرستان دخترانه دوره دوم تشکیل شد. ادامه...

برگزاری اولین صبحگاه نیمسال دوم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری اولین صبحگاه نیمسال دوم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول
اولین صبحگاه نیمسال دوم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد. ادامه...

برگزاری شورای معاونین دبیرستان دخترانه دوره اول برگزاری شورای معاونین دبیرستان دخترانه دوره اول
شورای معاونین دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول تشکیل شد. ادامه...

برگزاری کارگاه توانمدنسازی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوم برگزاری کارگاه توانمدنسازی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوم
کارگاه توانمدنسازی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوم تشکیل شد. ادامه...

بازدید از حوزه امتحانات دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومبازدید از حوزه امتحانات دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
بازدید از حوزه امتحانات دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم در تاریخ 96/10/9 انجام شد. ادامه...

برگزاری مسابقه نهج البلاغه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری مسابقه نهج البلاغه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
مسابقه نهج البلاغه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول برگزار شد. ادامه...

تجلیل از ۴۹ نفر از دانش آموزان برتر سومین مرحله آزمون قلم چیتجلیل از ۴۹ نفر از دانش آموزان برتر سومین مرحله آزمون قلم چی
از ۴۹ نفر از دانش آموزان برتر سومین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین دوره اول تجلیل شد. ادامه...

مسابقه صحیفه سجادیه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولمسابقه صحیفه سجادیه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
مسابقه صحیفه سجادیه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول برگزار شد. ادامه...

برگزاری مسابقات قرآن و معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری مسابقات قرآن و معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
برگزاری مسابقات قرآن و معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

اردوی درون استانی دانش آموزان دبیرستان دوره اولاردوی درون استانی دانش آموزان دبیرستان دوره اول
دانش آموزان دبیرستان دوره اول در اردوی درون استانی یک روزه در اردوگاه شهید رجایی محمد آباد شرکت نمودند. ادامه...

کسب مقام سوم مسابقات والیبال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولکسب مقام سوم مسابقات والیبال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
کسب مقام سوم مسابقات والیبال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقه سراسری احکام در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری مسابقه سراسری احکام در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
برگزاری مسابقه سراسری احکام در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

کارگاه آموزشی والدین پایه دهم تحت عنوان محبت در گفتار وصمیمیت در رفتار کارگاه آموزشی والدین پایه دهم تحت عنوان محبت در گفتار وصمیمیت در رفتار
کارگاه آموزشی والدین پایه دهم تحت عنوان محبت در گفتار وصمیمیت در رفتار برگزار شد. ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه نهم از کتابخانه وزیری و مسجد جامعبازدید دانش آموزان پایه نهم از کتابخانه وزیری و مسجد جامع
بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه دوره اول از کتابخانه وزیری و مسجد جامع ادامه...

آغاز مسابقات فوتسال درون مدرسه ای در  دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)آغاز مسابقات فوتسال درون مدرسه ای در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
آغاز مسابقات فوتسال درون مدرسه ای در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

آغاز مسابقات فرهنگی،هنری و معارف اسلامیآغاز مسابقات فرهنگی،هنری و معارف اسلامی
آغاز مسابقات فرهنگی،هنری و معارف اسلامی ادامه...

آغاز مسابقات والیبال بین آموزشگاه های ناحیه یک یزدآغاز مسابقات والیبال بین آموزشگاه های ناحیه یک یزد
آغاز مسابقات والیبال بین آموزشگاه های ناحیه یک یزد ادامه...

برگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

تقدیر از دانش آموزان برتر آزمون علمی در دبیرستان دخترانه دوره دومتقدیر از دانش آموزان برتر آزمون علمی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
از دانش آموزان برتر آزمون علمی در دبیرستان دخترانه دوره دوم در صبحگاه تقدیر شد. ادامه...

تقدیر از دانش آموزان برتر آزمون علمی در دبیرستان دخترانه دوره دومتقدیر از دانش آموزان برتر آزمون علمی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
از دانش آموزان برتر آزمون علمی در دبیرستان دخترانه دوره دوم در صبحگاه تقدیر شد. ادامه...

برگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول
صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار گردید. ادامه...

 فینال مسابقات والیبال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول فینال مسابقات والیبال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
فینال مسابقات والیبال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

برگزاری مرحله اول آزمون بهبود عملکرد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری مرحله اول آزمون بهبود عملکرد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
مرحله اول آزمون بهبود عملکرد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول برگزار شد. ادامه...
لینک تصویری
گزارش تصویری
کلام بزرگان
گفتار نیک دارایی را زیاد می کند و روزی را افزایش می دهد و أجل را به تأخیر می اندازد و انسان را نزد اهل و خانواده محبوب می گرداند و (شخص را) به بهشت می برد.
امام سجاد

بایگانی